LeanNova

LeanNova är nystartat ingenjörsbolag i Trollhättan.
Företaget samlar nyckelkompetens från från Saab Automobile.

Vi hjälpte LeanNova att ta fram en anpassad publiceringsplattform
byggd på Umbraco.